VÝSLEDKY


SOBOTA: Bodovacia jazda dvojíc

Stiahnite si kompletné výsledky:
    Výsledky MAKADO - Excel
    Výsledky MAKADO - OpenDocument


NEDEĽA: Šprint

Stiahnite si kompletné výsledky:
    Výsledky ŠPRINT - PDF

 

Bodové hodnoty a opisy sobotných kontrolných stanovíšť

KS Body Popis
1 20 ohyb cesty
2 50 hustník pri plote
3 20 križovatka ciest
4 20 ohyb cesty – záhrady
5 30 križovanie cesty a údolia
6 30 koniec cesty
7 30 trail
8 60 horný okraj lúky
9 40 križvanie lanovky a vedenia
10 70 chodníček
11 10 začiatok chodníka
12 30 rozdvojka ciest
13 20 nad rybníčkom
14 30 hraničník
15 100 strom pri budove
16 30 agát nad kameňolomom
17 20 križovatka ciest
18 20 pri jame
19 50 vrchol chodníčka
20 60 úvoz
21 80 roh plotu
22 10 zlomený strom
23 40 spadnutý strom
24 50 vrchol cesty
25 60 rozštiepený strom
26 80 posed
27 100 betónový stĺpik
28 50 posed na strome
29 50 lávka cez potok
30 50 žliabok cez chodník
31 40 rozdvojka ciest
32 60 pri prameni
33 70 roh plotu
34 10 výrazný strom
35 70 plot lesnej škôlky
36 90 pod rúbaniskom