PROPOZÍCIE ŠPRINTU 20.9.2009

O čo ide:

Preteky jednotlivcov v orientačnej cyklistike v šprinte, podľa pravidiel skutočnej orientačnej cyklistiky, ako sprievodné podujatie MAKADa. Každý pretekár dostane mapu so zaznačeným štartom, kontrolnými stanovišťami a cieľom. Úlohou je prejsť všetky kontrolné stanovištia v predpísanom poradí, rozhoduje najlepší čas. Pretekať sa bude v Rusoveckom parku, priľahlých lužných lesoch a v blízkosti (veľmi tesnej blízkosti...) známej Rusovskej nudapláže. Pre účastníkov MAKADA preteky v šprinte ZDARMA!

Kedy a kde:

20.9.2009 (nedeľa) Rusovce - reštaurácia SĽUK

Prezentácia:

9:30 - 10:15 v mieste pretekov
Pretekári, ktorí sa zúčastnili MAKADa už na prezentáciu nemusia.

Štart:

Intervalový, od 11:00
Presný čas svojho štartu sa každý pretekár dozvie v štartovej listine.

Kategórie:

  • M - muži bez rozdielu veku
  • W - ženy bez rozdielu veku
  • R+D - rodičia s deťmi (do 12 rokov)

Štartovné:

Všetci pretekári štartujúci na MAKADe majú štartovné ZDARMA!
Štartovné za jednotlivca, resp. dvojicu R+D len na nedeľu: pri podaní prihlášky do 6.9.: 3€, do 13.9.: 4€, od 14.9.: 5€

Prihlášky:

Pretekári prihlásení na MAKADO sú automaticky prihlásení aj na šprint. Prihlášky len na nedeľu posielajte e-mailom na adresu makado@vba.sk. Nezabudnite uviesť meno, priezvisko, úplný dátum narodenia a kategóriu.

Poznámky:

  • Treba jazdiť pozorne a opatrne. Bezpečnosť vlastná i cudzia je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch.
  • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča, že môžu štartovať.
  • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy.
  • Mapu je praktické si upevniť na bicykel. Na to slúži držiak - mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii zapožičať za poplatok 1,5€. Rozhoduje poradie prihlášok.
  • Všetci štartujúci pretekári musia mať povinne prilbu - bez výnimky!