PROPOZÍCIE

MAKADO - 7.ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike
Vazkársky rogaining dvoj- až šesťčlenných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii

O čo ide:

MA-KA-DO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Počas časového limitu majú pretekári úlohu získať čo najvyšší počet bodov tak, že navštívia čo najviac kontrolných stanovíšť (KS) podľa možnosti s čo najvyšším bodovým ohodnotením. Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia jednotlivých KS. Podrobnú mapu Malých Karpát v mierke 1:25000 so všetkými KS obdržia pretekári pri prezentácii, bodové ohodnotenie jednotlivých KS až po odštartovaní. Za prekročenie časového limitu sa body strhávajú. Poradie sa stanoví podľa súčtu dosiahnutých bodov. Ak majú dve súťažné dvojice zhodný počet bodov, lepšie umiestnenie získava dvojica s lepším časom. Plagát pretekov

Paralelne bude okrem cyklistickej súťaže prebiehať 1.ročník Vazkárskeho rogainingu. Budú to preteky dvoj- až šesťčlenných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii v rovnakom priestore, na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Bodové ohodnotenie KS však bude iné ako pre cyklistov. Viacej informácií o rogainingu získate na www.rogaining.cz.

Všetci pretekári obdržia mapu v cene štartovného! Ukážka mapy je na mapovom portály orienteering.sk

Kategórie

MM -80 dvojica mužov so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)
ŽŽ -80 dvojica žien so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)
MŽ -80 zmiešaná dvojica so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)
MM 80+ dvojica mužov so súčtom veku od 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)
ŽŽ 80+ dvojica žien so súčtom veku od 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)
MŽ 80+ zmiešaná dvojica so súčtom veku od 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)
RD rodič s dieťaťom do 12 rokov, časový limit 180 minút (3 hodiny)
OPEN jednotlivec, dvojica alebo skupina, časový limit 180 minút (3 hodiny)
Rogaining dvoj- až šesťčlenné družstvá, časový limit 360 minút (6 hodín)

Kedy a kde:

14. 5. 2011 (sobota) Koliba - Kamzík
Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoch Malých Karpát a Bratislavskom lesoparku.

Prezentácia

08:0009:00pre kategórie s časovým limitom 300 min a rogaining
09:0010:00pre kategórie s časovým limitom 180 min

Štart

Sobota 14.5.2011
10:00pre kategórie MŽ -80, ŽŽ -80, MŽ 80+, ŽŽ 80+, Rogaining
10:30pre kategórie MM -80 a MM 80+
11:00pre kategórie RD a OPEN

Vyhlásenie víťazov

16:00pre kategórie RD a OPEN
16:30pre kategórie MŽ -80, ŽŽ -80, MŽ 80+, ŽŽ 80+, MM -80 a MM 80+
17:00pre Rogaining

Občerstvenie

Všetci pretekári dostanú pitný režim Pepsi, tí nad 18 rokov obdržia aj ochutené pivo Ice Beer Mix. V centre pretekov bude pripravená spoločná opekačka. V okolí je možnosť ďalšieho občerstvenia v bufetoch.

Štartovné za celý tím

Kategória do 7.5.2011 od 8.5.2011
RD a OPEN 7€ 7€
Ostatné a rogaining 10€ 15€

V cene štartovného MAKADA je zahrnutá podrobná cyklomapa Malých Karpát 1:25000 rozmeru A1 (pre kategórie RD a OPEN výrez v rozmere A3) pre každého pretekára a pitný režim v cieli.

Štartovné sa hradí prevodom na účet, variabilný symbol bude vygenerovaný po zadaní prihlášky. Platba v hotovosti pri prezentácii iba v najvyššej výške. Výnimkou sú pretekári zo zahraničia, ak si to dohodnú vopred (pri zadávaní prihlášky).

V prípade, že sa pretekár nezúčastní pretekov, štartovné sa nevracia, pretekár však má nárok na mapy.

Poznámky

  • Treba jazdiť pozorne a opatrne. Bezpečnosť vlastná i cudzia je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch.
  • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča, že môžu štartovať.
  • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy.
  • Mapu je praktické si upevniť na bicykel. Na to slúži držiak - mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii zapožičať za poplatok 1,50 €. Rozhoduje poradie prihlášok.
  • Všetci štartujúci cyklo-pretekári musia mať povinne cyklistickú prilbu - bez výnimky!!!


Riaditeľka pretekov: Ľudmila Grauzelová

Hlavný rozhodca: Miroslav Lago