HISTÓRIA MAKADO


MAKADO 2011 = 7.ročník bodovacej jazdy dvojíc v orientačnej cyklistike

ŠK VAZKA Bratislava od svojho vzniku organizuje v orientačnej cyklistike okrem pretekov pre výkonnostných a vrcholových pretekárov ako sú Medzinárodné Majstrovstvá SR, Slovenský pohár, Český pohár a Rakúsky pohár, World Ranking Event aj preteky pre verejnosť. Na začiatku to boli jarné a jesenné preteky jednotlivcov v Malých Karpatoch na starších mapách: Malý Slavín, Vydrica, v roku 2004 sme urobili prvý pokus – súťaž dvojíc MAPEDO - "Malé Petržalské dobrodružstvo" a od roku 2005 organizujeme MAKADO - "Malé Karpatské dobrodružstvo" na spôsob Bike Adventure, ktorá má veľkú tradíciu a popularitu v Čechách (dvojdenné preteky s viac ako 1 000 štartujúcimi).

Na našich pretekoch od ich vzniku okrem členov klubu spolupracovali Marian Kazík (stavba tratí) a posledných 5 rokov Tomáš Flassik (mapa, trate), obaja z RCP Bratislava.

Mapa pre MAKADO vznikla spojením máp pre orientačnú cyklistiku, ktoré sa kreslia v mierke 1:15 000, resp. 1:20 000 zaznamenávajú podrobne terén pomocou vrstevníc, podľa kľúča na mape udávajú zjazdnosť ciest a chodníčkov. Mapa pre MAKADO má veľkosť A1 a mierku 1:25 000. Minulý rok sme ju zväčšili o priestor Pajštún a okolie, Volhovisko a Grinavské jazerá. Vydali sme kompletnú mapu celého priestoru Malých Karpát od Záhorskej Bystrice, Marianky, Borinky, Svätého Jura až po Pezinok - Grinavu. Táto mapa je zároveň rozlúčkou s dobrodružstvom v Karpatoch.
V budúcnosti plánujeme preniesť tieto preteky k okoliu Malého Dunaja alebo Moravy.

MAKADO je zvláštny typ pretekov v orientačnej cyklistike. Súťaží sa vo dvojiciach a rozhodujúcim nie je výsledný čas, ale počet bodov, ktorý dvojica za daný časový limit zozbierala. Práve preto pri týchto pretekoch nejde len o dobré orientačné schopnosti, ale aj o zvolenie si vhodnej taktiky, odhad svojich síl a zvoliť si čo najlepší postup. Toto je asi zopár dôvodov, prečo sa tento typ pretekov stáva čoraz populárnejší v zahraničí a aj u nás a obľube sa teší nielen medzi orientačnými športovcami, ale aj medzi širokou cyklistickou verejnosťou. A to je jeden z hlavných motívov nášho klubu – predstaviť „orienťák“ všetkým bikerom.

Viac informácií o orientačnej cyklistike môžete nájsť na stránkach náškho klubu ŠK Vazka www.vba.sk, www.mtbo.sk, www.orienteering.sk alebo www.mtbo.cz.