Čo je to MAKADO?

What is MAKADO?


MAKArpatské DObrodružstvo sú verejné orientačné preteky dvojíc na bicykloch.

Každá dvojica spoločne hľadá kontrolné stanovištia (kontroly), ktoré sú zakreslené v špeciálnej, veľmi presnej mape pre orientačné športy. Jednotlivým kontrolám sú priradené body, ktoré dvojica získa, ak kontrolu nájde. Cieľom dvojice je v časovom limite takto nazbierať čo najviac bodov.

Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia kontrol.

Súťaž sa dá absolvovať aj ako rogaining - preteky dvoj- až šesťčlenných tímov v pešej alebo bežeckej orientácii - na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Viacej informácií o rogainingu a horskom orientačnom behu získate na www.rogaining.cz

Prídite si zajazdiť/zabehať do Malých Karpát a objavte chodníčky, o ktorých ste doteraz netušili!

MAKADO is a mountain-bike orienteering competition in pairs. Competitors use a special, high-detail orienteering map to navigate around controls (checkpoints). Each control is assigned a certain score, which can be earned by visiting the particular control. The aim is to collect as much score as possible within a given time frame.

Teams adjust their route based on their orientation skills, endurance, logical thinking and actual score assigned to individual controls.

The race can also be done on foot as "rogaining", i.e. orienteering competition for teams of size 2-6, following the same rules as above. More info about rogaining on Wikipedia.