NOVINKY

NEWS


9.10.2022  Fotografie z Makada:

9.10.2022  Photos from Makado:

9.10.2022  Mapu z pretekov, rovnako ako aj možnosť zakresliť si, príp. nahrať z GPS svoje postupy nájdete na RouteGadget-e MAKADO.

9.10.2022  Map from the competition, as well as possibility to draw your routes or upload trackfiles from your GPS is now available on RouteGadget MAKADO.

8.10.2022  Ďakujeme Vám všetkým za účasť - Výsledky.
Skúšali sme tento rok viacero noviniek, tá najväčšia asi bola že sme narozdiel od snehu a dažďa tento rok objednali krásne babie leto. Tak snáď sa vám táto novinka páčila.

8.10.2022  Thank you all for participating - Results.
We tried some new stuff this year, the biggest one was probably that, unlike snow and rain, this year we ordered a beautiful weather. So we hope you liked it.

6.10.2022  Instructions are now available. The most important stuff:

  • Registration closes at 9:15. Period.
  • Mass start at 10:00
  • Please have iOrienteering app installed. If you don't have compatible phone - please read the instructions.
  • Don't forget to fully charge the phone!
  • Our traditional after Makado barbecue - yes!

6.10.2022  Zverejnili sme Pokyny. Pre tých, ktorým sa nechce čítať veľa textu, to najdôležitejšie:

  • Prezentácia do 9:15, ani o minútu dlhšie :)
  • Hromadný štart o 10:00
  • Nainštalujte si appku iOrienteering. Ak nemáte kompatibilný telefón, nezúfajte a predsa len si tie pokyny prečítajte.
  • Rozhodne si nezabudnite telefón poriadne nabiť
  • Tradičná opekačka bude

20.9.2022  The registration is now open and we are happy to welcome first registered teams.

20.9.2022  Prihláškový systém je k dispozícii a už sa aj tešíme z prvých prihlásených tímov.

7.9.2022  MAKADO confirmed - it will take place on 8th of October in Bratislava-Kamzík. More info will follow soon.

7.9.2022  MAKADO bude - tento rok 8. októbra v Bratislave na Kamzíku. Viac informácií čoskoro.