Čo je to MAKADO?

What is MAKADO?


MAKArpatské DObrodružstvo sú verejné orientačné preteky dvojíc na bicykloch.

Každá dvojica spoločne hľadá kontrolné stanovištia (kontroly), ktoré sú zakreslené v špeciálnej, veľmi presnej mape pre orientačné športy. Jednotlivým kontrolám sú priradené body, ktoré dvojica získa, ak kontrolu nájde. Cieľom dvojice je v časovom limite takto nazbierať čo najviac bodov.

Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia kontrol.

Prídite si zajazdiť do Malých Karpát a objavte chodníčky, o ktorých ste doteraz netušili!

MAKADO is a mountain-bike orienteering competition in pairs. Competitors use a special, high-detail orienteering map to navigate around controls (checkpoints). Each control is assigned a certain score, which can be earned by visiting the particular control. The aim is to collect as much score as possible within a given time frame.

Teams adjust their route based on their orientation skills, endurance, logical thinking and actual score assigned to individual controls.