MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

Propozície

17. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

makado.vba.sk

O čo ide?

MAKADO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Každá dvojica spoločne hľadá kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v špeciálnej, veľmi presnej mape pre orientačné športy. Jednotlivým KS sú priradené body, ktoré dvojica získa, ak KS nájde. Cieľom dvojice je v časovom limite takto nazbierať čo najviac bodov. Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia KS.

Okrem cyklistickej súťaže bude prebiehať aj súťaž v rogainingu - pretekoch dvoj- až šesť členných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Viacej informácií o rogainingu a horskom orientačnom behu získate na www.rogaining.cz

Dátum

8. 10. 2022 (sobota)

Centrum pretekov

Kamzík - Koliba, okraj Cvičnej lúky.

https://goo.gl/maps/CoRVoWvpfH6VGSDd6

Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoch Malých Karpát - Bratislavského lesoparku a vo vinohradoch s hustou sieťou ciest a chodníkov rôznej zjazdnosti. 

Prezentácia

8:00 – 9:15 hod.  v centre pretekov

Štart

10:00 pre všetky kategórie

Po načítaníní QR kódu ŠTART vám začne plynúť čas.

Kategórie

MM

dvojica mužov             (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

MM 80+

dvojica mužov             (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

ŽŽ

dvojica žien                 (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

ŽŽ 80+

dvojica žien                 (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

dvojica muž a žena     (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

MŽ 80+

dvojica muž a žena     (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

Poznámka: Súťažiaci v hlavných kategóriách nesmú pretekať na e-bajkoch.

V prípade účasti menej ako 3 dvojic v kategórii MM, ŽŽ, alebo MŽ podľa veku sa kategórie zlúčia do jednej bez rozdielu veku.

RD

rodina s dieťaťom (minimálne 1 dieťa do 12 rokov, podľa roku narodenia; skupina môže byť aj viac ako dvojčlenná)

limit 5h

Rogaining

dvoj- až šesť-členné skupiny, bez bicykla

limit 5h

E-bike

dvojica s elektrobicyklami bez rozdielu veku, pohlavia, alebo technických parametrov elektro-bicyklov

limit 5h

T (tréningová)

jednotlivec alebo skupina bez obmedzení

kategória je nesúťažná

limit 5h

Prihlášky

Prihlasovanie na stránke makado.vba.sk do polnoci dňa 2.10.2022.

Po tomto termíne len podľa možností organizátora e-mailom na prihlasky@vba.sk, pričom za prihláseného sa bude účastník považovať až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu.

Prihlásenie v deň pretekov na prezentácii iba v obmedzenom množstve.

Štartovné

Kategória

Celková suma za dvojicu / tím

RD, T

15€

MM, ŽŽ , MŽ, Rogaining, E-bike,

25€

V cene štartovného sú zahrnuté:

 • štartové čísla
 • 2x špeciálna podrobná mapa pre orientačnú cyklistiku v mierke 1:20 000 rozmer  A2
 • 2x pamätná magnetka
 • 2x tyčinka od AONE
 • 2x Cyklostar  
 • 2x lepenie
 • 2x ovocie

Štartovné sa hradí prevodom na účet. Variabilný symbol bude vygenerovaný po vytvorení prihlášky. V prípade, že sa pretekári nezúčastnia pretekov, štartovné sa nevracia. Pretekár má však v takom prípade nárok na mapy.

Systém merania

Pomocou QR kódov.

Odštartovanie, meranie času, potvrdzovanie prechodu jednotlivými kontrolnými bodmi, počítanie bodov a ukončenie jazdy bude vykonané prostredníctvom aplikácie iOrienteering, ktorú si účastník stiahne vopred do svojho mobilu z Google Play alebo použije odkaz na stránkách https://iorienteering.com.

Tesne pred štartom účastník otvorí aplikáciu v mobile, stlačí oranžové tlačidlo LOAD AN EVENT a aplikácia ho vyzve načítať QR kód SETUP, ktorý budú mať k dispozícii organizátori prítomný na štarte.

 

Na štarte účastník v aplikácii stlačí zelené tlačidlo SCAN START CODE a naskenuje QR kód START, ktorý bude umiestnený na štarte. Tým sa spustí časomiera a môže vyraziť na trať.

Na každom kontrolnom stanovišti potom účastník stlačí v aplikácii oranžové tlačidlo SCAN CHECKPOINT a načíta mobilom QR kód, ktorý bude na kontrolnom stanovišti. Aplikácia potvrdí správnosť, aktuálny čas a bodovú hodnotu.

V cieli bude QR kód FINISH, po jeho načítaní aplikácia znázorní celkový čas a súčet bodov.

Pre lepšie pochopenie je dobré si pozrieť tieto odkazy: https://metodika.orientacnisporty.cz/upload/2021/03/Jak-pouzivat-aplikaci-iOrienteering.pdf 

http://obkta.cz/uzitecne/iorienteering

V prípade, že pretekári nemajú telefón, ktorý by aplikáciu iOrienteering podporoval, môžu prechod cez kontorolu preukázať fotkou kartičky. Ak pretekári telefón nevlastnia, budú na jednotlivých kontrolách okrem QR kódov aj písmenká, ktoré si budú mocť zapísať. Po príchode do cieľa sa musia zastaviť na prezentácii, kde im budú tieto písmenká/fotky skontrolované a do výsledkov budú doplnený manuálne.  

Kontroly (KS)

Namiesto obvyklých lampiónov, KS tvoria kartičky s QR kódom, číslom kontroly a písmenkom. Odporúčame: - plne nabitý telefón - fixku, resp. pero na naplánovanie postupov, resp. zapísanie si čísla kontroly/písmenka v prípade zlyhania telefónu.

V prípade odcudzenia kartičky s kódom na KS odfotografujte miesto okolo kontroly.

Pravidlá

Pri prezentácii obdržia pretekári špeciálnu orientačnú mapu Malých Karpát v mierke 1:20 000, v ktorej sú zakreslené všetky kontrolné stanovištia (KS), ale nemajú pridelené bodové ohodnotenie. Body priradené jednotlivým KS obdržia pretekári po odštartovaní. Kontroly s nulovým počtom bodov nemusia byť v teréne vôbec umiestnené!

Následne sa pretekári snažia v časovom limite nájsť kontroly za čo najviac bodov. Za prekročenie časového limitu sa strhávajú body (pozri penalizáciu nižšie). Súťaž môžete ukončiť aj skôr než uplynie časový limit.

Priebeh štartu

Všetci pretekári musia byť v priestore štartu aspoň 15 minút vopred. Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. Účastník otvorí aplikáciu v mobile, stlačí oranžové tlačidlo LOAD AN EVENT a aplikácia ho vyzve načítať QR kód SETUP, ktorý budú mať k dispozícii organizátori prítomný na štarte.

 

Na štarte účastník v aplikácii stlačí zelené tlačidlo SCAN START CODE a naskenuje QR kód START, ktorý bude umiestnený na štarte. Tým sa spustí časomiera a môže vyraziť na trať.

V okamihu štartu dostanú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Spracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy (vhodné je priniesť si vodeodolnu fixku) a pod. vykonávajú bez bicyklov! Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov.

Spôsob razenia KS

Na každom kontrolnom stanovišti účastník stlačí v aplikácii oranžové tlačidlo SCAN CHECKPOINT a načíta mobilom QR kód, ktorý bude na kontrolnom stanovišti. Aplikácia potvrdí správnosť, aktuálny čas a bodovú hodnotu. Prechod cez kontrolu je možné zaznamenať aj fotkou, prípadne zapísaním písmenka z kartičky na KS.

Pohyb vo dvojici

Členovia tímu musia jazdiť (behať) „na dosluch“, tzn. v takej vzdialenosti, že pretekári sa počujú pri normálnom rozhovore. Pri razení KS musia byť všetci členovia tímu!

Používanie navigácie

Jedná sa o preteky s orientáciou podľa (papierovej) mapy, takže používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané.

Mapníky

Mapu je praktické si upevniť na bicykel. K tomu slúži špeciálny držiak – mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii požičať za poplatok 2€.

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu
 • zákaz pohybu mimo ciest
 • zákaz pohybu v riadkoch medzi vinicami (pohyb možný len po cestách, ktoré sú vyznačené v mape)
 • zákaz oberania hrozna

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Vyhlásenie výsledkov

Po skončení pretekov. Prvé tri dvojice v každej kategórii získajú vecné ceny.

Občerstvenie

Pitný režim od firiem AONE, resp.v bufete.

Poznámky

 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch.
 • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča o tom, že môžu štartovať 
 • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy. V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0907 646 551. Všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na hlave - bez výnimky!

Funcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Katarína Müller Papugová

Staviteľ trate:                Stanislava Ančicová

Hlavný rozhodca:         Barbora Šmelíková

Mapa a grafika:            Miroslav Lago

Tajomník:                     Eva Králová

UPOZORNENIE: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch a na internetovej stránke pretekov. Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov.


Partneri pretekov

https://bratislavskykraj.sk/

http://ba-lesy.sk/

https://www.orienteering.sk/

http://www.1svatojurska.sk/

https://aonenutrition.com/

https://www.metrostav.sk/

https://www.autrata.sk/

www.cyklostar.sk

ŠK VAZKA Bratislava

Eleven-sportswear.sk

www.bobodraha.sk

www.dobryjezko.sk

www.sportservis.sk

www.lesy.sk