Malé Karpatské Dobrodružstvo

Pokyny

17. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

http://makado.vba.sk/2022/

Dátum

8. 10. 2022 (sobota)

Centrum

Kamzík - Koliba, okraj Cvičnej lúky (48°10'56.8"N 17°05'59.0"E)

Priestor pretekov

Bratislavský lesopark; Malokarpatský terén s hustou sieťou lesných ciest prevažne dobre zjazdných; pre spadnuté lístie na jeseň môžu byť malé chodníčky ťažšie viditeľné, neustála ťažba dreva mení porasty a terén.

Parkovanie

Do centra pretekov k bufetom sa nedá prísť autom. Parkovať sa dá na viacerých miestach pozdĺž cesty na Kamzík.

Mapa centra pretekov

 a povolených

parkovacích plôch

>> otvoriť online mapku <<

Prezentácia

8:00 – 9:15 hod. (o 9:15 sa prezentácia ukončí, nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu)

 • štartové čísla
 • 2x špeciálna podrobná mapa pre orientačnú cyklistiku v mierke 1:20 000 rozmer  A2
 • 2x pamätná magnetka
 • 2x tyčinka od AONE
 • 2x Cyklostar  
 • 2x lepenie
 • 2x ovocie

Dodatočné prihlášky priamo na prezentácii iba v rámci možností usporiadateľa.

Štart

10:00 pre všetky kategórie

Po načítaníní QR kódu ŠTART vám začne plynúť čas.

Prehľad poplatkov

Kategória

Celková suma za dvojicu / tím

RD, T

15€

MM, ŽŽ , MŽ, Rogaining, E-bike,

25€

Mapníky

Mapu je praktické si upevniť na bicykel. K tomu slúži špeciálny držiak – mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii požičať za poplatok 2€.

Štart

Hromadný štart 10:00 hod. Po načítaní QR kódu ŠTART vám začne plynúť čas a budú

vám rozdané bodové hodnoty kontrol.

Na zapísanie bodov alebo pospájanie kontrol je vhodné priniesť si so sebou vodeodolnú fixku.

Mapa

Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku MAKADO 2022

mierka 1:20 000, rozostup vrstevníc 5m, formát A2, stav september 2022
(vytlačená na spevnenom papieri)

Označenie KS

na mape a v lese

Namiesto obvyklých lampiónov, KS tvoria kartičky s QR kódom, číslom kontroly a písmenkom. Odporúčame: - plne nabitý telefón - fixku, resp. pero na naplánovanie postupov, resp. zapísanie si čísla kontroly/písmenka v prípade zlyhania telefónu.

V prípade odcudzenia kartičky s kódom na KS odfotografujte miesto okolo kontroly.

Pomocou QR kódov.

Odštartovanie, meranie času, potvrdzovanie prechodu jednotlivými kontrolnými bodmi, počítanie bodov a ukončenie jazdy bude vykonané prostredníctvom aplikácie iOrienteering, ktorú si účastník stiahne vopred do svojho mobilu z Google Play alebo použije odkaz na stránkách https://iorienteering.com/. Zároveň je potrebné mať v mobile stiahnutú aj aplikáciu na čítanie QR kódov.

V prípade, že niekto nevlastní telefón, ktorý by takúto aplikáciu zvládol, v takom prípade stačí, ak kontroly odfotografujete a ukážete nám fotky v cieli. V prípade, že bude používať na razenie kontrol aplikáciu, odporúčame si tiež urobiť na každej kontrole fotku, nakoľko technika je nevyspytateľná, v prípade akýchkoľvek technikých problémov, aby sme vám v cieli vedeli započítať body.

Tesne pred štartom účastník otvorí aplikáciu v mobile, stlačí oranžové tlačidlo LOAD AN EVENT a aplikácia ho vyzve načítať QR kód SETUP, ktorý bude k dispozícii v priestore centra. (na tento úkon je potrebný internet/wifi).

Na štarte účastník v aplikácii stlačí zelené tlačidlo SCAN START CODE a naskenuje QR kód START, ktorý bude umiestnený na štarte. Tým sa spustí časomiera a môže vyraziť na trať (na tento úkon je potrebný internet/wifi).

Počas trate nie je potrebné mať prístup na internet. Nakoľko je signál pokrytia v Karpatoch nevyspytateľný, ani to neodporúčame, aby vám aplikácia nevynechávala, prípadne sa nezresetovala.

Na každom kontrolnom stanovišti potom účastník stlačí v aplikácii oranžové tlačidlo SCAN CHECKPOINT a načíta mobilom QR kód, ktorý bude na kontrolnom stanovišti. Aplikácia potvrdí správnosť, aktuálny čas a bodovú hodnotu.

V cieli bude QR kód FINISH, po jeho načítaní aplikácia znázorní celkový čas a súčet bodov.

Na nahranie výsledkov do aplikácie je potrebný internet/wifi.

Pre lepšie pochopenie je dobré si pozrieť tieto odkazy:

● https://metodika.orientacnisporty.cz/upload/2021/03/Jak-pouzivat-aplikaci-iOrienteering.pdf

http://obkta.cz/uzitecne/iorienteering

V prípade, že pretekári nemajú telefón, ktorý by aplikáciu iOrienteering podporoval, môžu prechod cez kontorolu preukázať fotkou kartičky.

Ak pretekári telefón nevlastnia, budú na jednotlivých kontrolách okrem QR kódov aj písmenká, ktoré si budú mocť zapísať. Po príchode do cieľa sa musia zastaviť na prezentácii, kde im budú tieto písmenká/fotky skontrolované a do výsledkov budú doplnení manuálne. 

Bodové ohodnotenie KS

Každá kontrola je ohodnotená bodovou hodnotou v rozmedzí od 0 do 100. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanú pretekári tesne pred štartom. Upozorňujeme pretekárov, že kontroly s bodovým ohodnotením 0 nie sú v teréne vôbec umiestnené!

Špeciálne mapové značky

Platí prísny zákaz pohybu (na bicykli aj pešo) mimo cesty vo viniciach! Výnimkou sú trávnaté pásy a plochy zakreslené sýto-oranžovou farbou (mapová značka č.839 “Zjazdná oblasť”), na ktorých je pohyb povolený.

Takisto je zakázaný pohyb (na bicykli aj pešo) vo vyšrafovanom území, pričom zákaz platí aj pre cesty vedúce cez vyšrafované územie!

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu
 • zákaz pohybu mimo ciest
 • zákaz pohybu v riadkoch medzi vinicami (pohyb možný len po cestách, ktoré sú vyznačené v mape)
 • zákaz oberania hrozna

Cieľ

Do cieľa prichádza celý tím spoločne s minimálnym odstupom. Čas sa zastavuje prejdením cieľovej čiary “Finish” a orazením QR kódu FINISH.

V centre pretekov si pretekári nahrajú výsledky do aplikácie. V prípade technických problémov počas trate alebo v prípade, že nepoužívali aplikáciu na meranie bodov, prídu do prezentačného stanu na kontrolu/doplnenie bodov. Musia sa preukázať fotkou kontroly, prípadne zaznačenými písmenami/číslami z jednotlivých kontrol. 

Časový limit

5 hodín (alebo kratšie, podľa vlastných síl), uzávierka cieľa je o 15:30.

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

11-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

31 a viac minút po limite

diskvalifikácia

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Pravidlá

Pokiaľ nie je uvedené inak, platia pravidlá pretekov v orientačnej cyklistike

 • pretekár sa v momente razenia kontroly musí dotýkať svojho bicykla
 • obaja členovia dvojice musia celé preteky postupovať spoločne a nerozlučne, maximálne vo vzdialenosti „na dosluch“
 • na kontrolu musia doraziť pretekári z jedného tímu spoločne
 • je zakázané jazdiť mimo cesty resp. chodníka
 • používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané

Vyhlásenie výsledkov

Po skončení pretekov, cca o 16.00

Občerstvenie

V cieli nápoj AONE.

V centre pretekov sú 3 bufety, v ktorých je možné zakúpiť si občerstvenie

Po skončení pretekov pripravíme v centre tradičnú opekačku, na ktorú pozývame všetkých pretekárov. Prosíme, prineste si vlastné poháre.

WC, pitná voda

a umývanie bicyklov

V novom objekte Mestských lesov vedľa cesty oproti centru pretekov.

Šatňa

Dva prístrešky na Cvičnej lúke v centre pretekov.

Prvá pomoc

V centre pretekov bude pripravená záchranná služba so sanitkou.

Upozornenia

 • Akékoľvek porušenie pravidiel, najmä jazda mimo cesty (okrem tmavo oranžových plôch) sa trestá diskvalifikáciou!
 • Pretekári mladší než 18 rokov musia na prezentácii predložiť písomný súhlas rodičov.
 • Dodržujte pravidlá slušného pobytu v prírode a platné zákony (najmä Lesný zákon); buďte ohľaduplní voči turistom.
 • Na cestách jazdite vpravo. Pri jazde do kopca má prednosť pretekár idúci dolu
 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo
 • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy. V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0907 646 551. 
 • Všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na hlave.

Povinná výbava

 • bicykel v dobrom technickom stave
 • cyklistická prilba na hlave (bez nej nebudú pretekári pripustení na štart)

Doporučená výbava

 • základné náradie na opravu bicykla
 • buzola
 • mapník
 • vodovzdorná fixka
 • vlastné občerstvenie
 • osobné doklady, telefón

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:             Katarína Müller Papugová (tel: +421 907 646 551)

Staviteľ trate:                    Stanislava Ančicová

Hlavný rozhodca:             Barbora Šmelíková

Mapa a grafika:                Miroslav Lago

Tajomník:                         Eva Králová

UPOZORNENIE: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch a na internetovej stránke pretekov. Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov.