MERANÝ TRÉNING

ME_TR_MAKADO

Malé Karpatské Dobrodružstvo (meraný tréning)

Pokyny

15. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Tohtoročné MAKADO bude mať výnimočne prívlastok ME_TR, teda “meraný tréning”. Mapy, ktoré sme pre vás pripravili si vyzdvihnete na mieste a vo dvojici objazdíte koľko stihnete za 4(!) hodiny. Po návrate vám zapíšeme čas a rozlúčime sa. Výsledky si potom večer nájdete na webstránke.

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

makado.vba.sk

Dátum

10. 10. 2020 (sobota)

Centrum

Lúka pri horárni na Peknej ceste - Bratislava, Krasňany

(48°12'26.0"N 17°07'16.6"E)

Priestor pretekov

Bratislavský lesopark; Malokarpatský terén s hustou sieťou lesných ciest prevažne dobre zjazdných; pre spadnuté lístie na jeseň môžu byť malé chodníčky ťažšie viditeľné, neustála ťažba dreva mení porasty a terén.

Po silnom vetre a daždi leží na lesných cestách veľa konárov a niekoľko vyvrátených stromov!

Parkovanie

Do centra pretekov k bufetom sa nedá prísť autom. Parkovať sa dá na viacerých miestach pozdĺž Peknej cesty. Parkovacie plochy sú vyznačené žltou farbou v online mapke centra pretekov.

Šatňa

nezabezpečujeme

WC

suché WC pod lúkou (2 drevené kadibúdky)

Prezentácia a voľný štart

10:00 - 11:00

Povinné je dodržať dvojmetrové odstupy medzi tímom a ochranné rúška na tvári počas prezentácie, prípravy na štart a pri pohybe v centre.

Na prezentáciu sa z tímu dostaví vždy len jeden zástupca.

 

Ak ste štartovné poplatky neuhradili vopred na účet, prineste si prosím na prezentáciu presnú hotovosť. Ďakujeme.

Každý tím na prezentácii obdrží:

 • SI čip (pokiaľ nemá vlastný; stačí jeden spoločný)
 • 2 mapy priestoru pretekov (so zakreslenými kontrolami)
 • bodové ohodnotenie kontrol
 • kartička s telefónnymi číslami pre prípad núdze
 • 2 nápoje (voda) a drobnosti

Dodatočné prihlášky priamo na prezentácii iba v rámci možností usporiadateľa.

Mapa

Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku MAKADO 2020

mierka 1:25 000, rozostup vrstevníc 5m, formát A2, stav september 2020
(vytlačená na spevnenom papieri)

Mapa v členitom teréne nikdy nemôže byť dokonalá!

Prehľad poplatkov

štartovné - kategória RD

15€

štartovné - ostatné kategórie

20€

požičanie mapníka /limitovaný počet/

2€

požičanie SI čipu

2€

strata SI čipu

30€

Potešíte nás ak štartovné zaplatíte dopredu prevodom na účet. O to jednoduchšie a rýchlejšie to bude odsýpať na prezentácii. Ďakujeme!

Štart

individuálny medzi 10:00-11:00 hod.

Po prezentácii štartuje každý tím hneď keď je pripravený. Čas začína plynúť orazením čipu v krabičke ŠTART. To znamená, že nie je spoločný hromadný štart! 

Na zapísanie bodov alebo pospájanie kontrol je vhodné priniesť si so sebou vodeodolnú fixku.

Označenie KS

na mape a v lese

 • v mape:   červený krúžok
 • v teréne:  oranžovo-biely lampión a SI krabička pripevnená na strome

SI krabičky sú označené číselným kódom od 1 do 31.

Razenie čipom na KS

K potvrdeniu priechodu KS je treba zasunúť SI čip do otvoru SI krabičky. Krabička musí zablikať a zapípať. Pokiaľ krabička nefunguje (chýba pípnutie a bliknutie), pretekári použijú rezervné kliešte umiestnené na oranžovo-bielom lampióne a precviknú nimi svoju mapu. V prípade krádeže kontroly uznáme ako dôkaz prejazdu kontrolou aj Vašu fotku mobilom na mieste.

Aby ste čip nestratili, je praktické si ho pripevniť na bicykel tzv. lyžiarskym JoJo-m (Skizip).

Bodové ohodnotenie KS

Každá kontrola je ohodnotená bodovou hodnotou v rozmedzí od 0 do 100. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanú pretekári spolu s mapou na prezentácii. Upozorňujeme pretekárov, že kontroly s bodovým ohodnotením 0 nie sú v teréne vôbec umiestnené!

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu

Cieľ

Kontrola č.31 je povinná pre všetky kategórie a musí byť razená ako posledná! Za jej neorazenie, alebo ak nebude orazená ako posledná bude tímu odpočítaných 100 bodov!

Do cieľa prichádza celý tím spoločne s minimálnym odstupom. Čas sa zastavuje orazením krabičky “Finish” na cieľovej čiare.

Za cieľom si pretekári vyčítajú SI čip do počítača a dostanú lístok s celkovým počtom bodov a medzičasmi medzi jednotlivými kontrolami. Zároveň tu odovzdajú zapožičaný mapník alebo SI čip. Za stratu alebo nevrátenie SI čipu si usporiadateľ účtuje 30€.

Časový limit

POZOR ZMENA - 4 hodiny od orazenia štartovacej krabičky pre všetky kategórie (alebo kratšie, podľa vlastných síl), uzávierka cieľa je o 15:30.

Príklad:

 • tím odštartuje o 10:11
 • 4-hodinový limit končí 14:11
 • ak do 14:11 nie ste v cieli, strhávajú sa vám body až do 14:41

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

11-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

31 a viac minút po limite

diskvalifikácia

ak kontrola #31 nie je orazená ako posledná, alebo chýba

mínus 100 bodov

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Pravidlá

Pokiaľ nie je uvedené inak, platia pravidlá pretekov v orientačnej cyklistike

 • bod 15.3 pravidiel neplatí, t.j. SI čip nemusí byť pevne pripevnený k bicyklu, doporučujeme ho pripevniť gumičkou na ruku kvôli strate
 • pretekár sa v momente razenia kontroly musí dotýkať svojho bicykla
 • obaja členovia dvojice musia celé preteky postupovať spoločne a nerozlučne, maximálne vo vzdialenosti „na dosluch“
 • na kontrolu musia doraziť pretekári z jedného tímu spoločne
 • je zakázané jazdiť mimo cesty resp. chodníka
 • používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané
 • pravidlá pretekov sú detailnejšie popísané v propozíciách

Vyhlásenie výsledkov

Nebude - po skončení budú výsledky zverejnené na webstránke

Občerstvenie

Individuálne, v cieli fľaša s nápojom od McCarter, darček od Športservisu.

Neďaleko je bufet, v ktorom je možné zakúpiť si občerstvenie.

Tradičnú opekačku a polievku po pretekoch sme museli kvôli opatreniam s pandémiou zrušiť.

Upozornenia

 • Dodržujte prosím Opatrenia ÚVZ SR, dodržujte vzdialenosť 2 m, nezhromažďujte sa, majte prekryté ústa a nos rúškom, šatkou, bufkou a pod., použite dezinfekciu.
 • Počasie bude typicky októbrové, podľa dlhoročnej tradície nepriaznivé. Podľa yr.no 12-14°C, zamračené, slabý dážď, podľa shmu.sk podobné
 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo na tréningu.
 • Dodržujte pravidlá slušného pobytu v prírode a platné zákony (najmä Lesný zákon); buďte ohľaduplní voči turistom.
 • Všetci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť; usporiadatelia nie sú zodpovední za škody spôsobené pretekármi; pretekári mladší než 18 rokov musia na prezentácii predložiť písomný súhlas rodičov.
 • V prípade výnimočných problémov, ktoré vám neumožnia vrátiť sa naspäť do centra pretekov, nám prosím dajte vedieť na telefónne číslo: 0907787152 alebo 0908140128.
 • Všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na hlave.

Mapa centra pretekov

 a povolených

parkovacích plôch 

>> otvoriť online mapku <<

Povinná výbava

 • bicykel v dobrom technickom stave
 • cyklistická prilba na hlave (bez nej nebudú pretekári pripustení na štart)
 • SI čip (jeden pre celý tím), doporučujeme pripevniť na bicykel

Doporučená výbava

 • základné náradie na opravu bicykla
 • buzola
 • mapník
 • vodovzdorná fixka
 • vlastné občerstvenie
 • osobné doklady, telefón

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Eva Králová

Staviteľ trate:                Vlastimil Autrata

Hlavný rozhodca:         Barbora Šmelíková

Grafici:                          Barbora Šmelíková, Oľga a Miroslav Lago

Správca webstránky:    Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

www.bratislavskykraj.sk

www.bratislava.sk

www.banm.sk

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

www.lesy.sk

www.ba-lesy.sk

www.1svatojurska.sk

SZOS logo SK.jpg

aone.png

sportservis.png

www.orienteering.sk

www.aonenutrition.com

www.sportservis.sk

www.cyklostar.sk

www.metrostav.sk

www.mccarter.sk

www.autrata.sk

www.dekra.sk

www.ebajk.sk

www.facebook.com/sinweg.sk