MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

Propozície

15. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Spomienka na Ondra Papánka (16.10.2000)

POZOR: Niektoré informácie v týchto propozíciách boli zmené v Pokynoch k pretekom!

Nezabudnite si ich prečítať.

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

makado.vba.sk

O čo ide?

MAKADO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Každá dvojica spoločne hľadá kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v špeciálnej, veľmi presnej mape pre orientačné športy. Jednotlivým KS sú priradené body, ktoré dvojica získa, ak KS nájde. Cieľom dvojice je v časovom limite takto nazbierať čo najviac bodov. Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia KS.

Okrem cyklistickej súťaže bude prebiehať aj súťaž v rogainingu - pretekoch dvoj- až šesť členných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Viacej informácií o rogainingu a horskom orientačnom behu získate na www.rogaining.cz

Spomienka na Ondra

Tento rok uplynie 20 rokov odkedy pri pretekoch v orientačnej cyklistike zahynul Ondro Papánek - náš spolužiak, kamarát a talentovaný orientačný cyklista.

Dátum

10. 10. 2020 (sobota)

Centrum pretekov

Lúka pri horárni na Peknej ceste - Bratislava, Krasňany

(48°12'26.0"N 17°07'16.6"E)

Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoch Malých Karpát.

Prezentácia

8:00 – 9:15 hod.  v centre pretekov

V okolí prezentácie (ale kľudne aj mimo nej) majte prosím nasadené rúško a dodržujte rozostup 2m! 

Štart

medzi 10:00 a 11:00  vo vlnách - aby sa predišlo príliš veľkému množstvu ľudí na jednom mieste; zadelenie do vĺn bude upresnené v pokynoch

Kategórie

MM

dvojica mužov             (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

MM 80+

dvojica mužov             (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

ŽŽ

dvojica žien                 (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

ŽŽ 80+

dvojica žien                 (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

dvojica muž a žena     (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

MŽ 80+

dvojica muž a žena     (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

Poznámka: Súťažiaci v hlavných kategóriách nesmú pretekať na e-bajkoch.

V prípade účasti menej ako 3 dvojic v kategórii MM, ŽŽ, alebo MŽ podľa veku sa kategórie zlúčia do jednej bez rozdielu veku.

RD

rodina s dieťaťom (minimálne 1 dieťa do 12 rokov, podľa roku narodenia; skupina môže byť aj viac ako dvojčlenná)

limit 5h

Rogaining

dvoj- až šesť-členné skupiny, bez bicykla

limit 5h

E-bike

dvojica s elektrobicyklami bez rozdielu veku, pohlavia, alebo technických parametrov elektro-bicyklov

limit 5h

T (tréningová)

jednotlivec alebo skupina bez obmedzení

kategória je nesúťažná

limit 5h

Prihlášky

Prihlasovanie na stránke makado.vba.sk do polnoci dňa 5.10.2020.

Po tomto termíne len podľa možností organizátora e-mailom na prihlasky@vba.sk, pričom za prihláseného sa bude účastník považovať až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu.

Prihlásenie v deň pretekov na prezentácii iba v obmedzenom množstve.

Štartovné

Štartovné zatiaľ neplaťte!  V pondelok 5.10. vyjasníme v akej forme a či vôbec sa bude MAKADo konať. Sledujte novinky na stránke makado.vba.sk

Kategória

Celková suma za dvojicu / tím

RD

15€

MM, ŽŽ , MŽ, Rogaining, E-bike, T

20€

V cene štartovného sú zahrnuté:

 • štartové čísla
 • 2x špeciálna podrobná mapa pre orientačnú cyklistiku v mierke 1:20 000 rozmer  A2
 • 2x pamätná medaila 
 • 2x nápoj 0.5l 
 • 2x Cyklostar  

Zapožičanie SI čipu (stačí jeden pre dvojicu/tím) … 2€ (pri strate účtujeme 30€).

Variabilný symbol bude vygenerovaný po vytvorení prihlášky. V prípade, že sa pretekári nezúčastnia pretekov, štartovné sa nevracia. Pretekár má však v takom prípade nárok na mapy.

V prípade zrušenia pretekov kvôli situácii s COVID-19 vám štartovné vrátime. Z tohto dôvodu uhrádzajte prosím štartovné najskôr od 1.10., v krajnom prípade s presne pripravenou hotovosťou až pri prezentácii. Predídeme tak prípadnému hromadnému vracaniu peňazí späť na účet.

Pravidlá

Pri prezentácii obdržia pretekári špeciálnu orientačnú mapu Malých Karpát v mierke 1:20 000, v ktorej sú zakreslené všetky kontrolné stanovištia (KS), ale nemajú pridelené bodové ohodnotenie. Body priradené jednotlivým KS obdržia pretekári po odštartovaní. Kontroly s nulovým počtom bodov nemusia byť v teréne vôbec umiestnené!

Následne sa pretekári snažia v časovom limite nájsť kontroly za čo najviac bodov. Za prekročenie časového limitu sa strhávajú body (pozri penalizáciu nižšie). Súťaž môžete ukončiť aj skôr než uplynie časový limit.

Priebeh štartu

Všetci pretekári musia byť v priestore štartu aspoň 15 minút vopred. Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu dostanú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Spracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy (vhodné je priniesť si vodeodolnu fixku) a pod. vykonávajú bez bicyklov! Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov.

Spôsob razenia KS

Razenie kontrol pomocou SportIdent (SI) systému - na označenie prejazdu kontrolným stanovišťom vloží pretekár svoj SI čip do krabičky umiestnenej na kontrole. Každá kontrola na mape je označená číslom (napr. 32), ktoré je tiež napísané na SI krabičke. Výber a poradie KS je súčasťou stratégie každého tímu.

Pohyb vo dvojici

Členovia tímu musia jazdiť (behať) „na dosluch“, tzn. v takej vzdialenosti, že pretekári sa počujú pri normálnom rozhovore. Pri razení KS musia byť všetci členovia tímu!

Používanie navigácie

Jedná sa o preteky s orientáciou podľa (papierovej) mapy, takže používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané.

Mapníky

Mapu je praktické si upevniť na bicykel. K tomu slúži špeciálny držiak – mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii požičať za poplatok 2€.

Z dôvodu opatrení kvôli COVID-19, bude počet voľných mapníkov tento rok výraznejšie obmedzený, pretože časť pre nás každoročne zabezpečuje výrobca z ČR. Takisto si mapník budú musieť namontovať pretekári sami.

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Vyhlásenie výsledkov

V akej forme (a či vôbec) bude vyhlásenie výsledkov, upresníme v pokynoch.

Občerstvenie

Pitný režim od firiem AONE, McDonalds a McCarter, resp.v bufete.

Poznámky

 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch
 • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča o tom, že môžu štartovať 
 • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy. V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0908 140 128. Všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na hlave - bez výnimky!
 • Pokiaľ sa nezmenia pravidlá o organizovaní hromadných športových  podujatí, každý pretekár musí mať v centre a pri štarte ochranné rúško na tvári a zachovávať 2m rozostupy
 • Tradičná tombola, ani spoločná opekačka tento rok žiaľ nebude

Funcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Eva Králová

Staviteľ trate:                Vlastimil Autrata

Hlavný rozhodca:         Barbora Šmelíková

Mapa a grafika:            Miroslav Lago

Správca webstránky:   Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

www.bratislavskykraj.sk

www.bratislava.sk

www.banm.sk

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

www.lesy.sk

www.ba-lesy.sk

www.1svatojurska.sk

SZOS logo SK.jpg

aone.png

sportservis.png

www.orienteering.sk

www.aonenutrition.com

www.sportservis.sk

www.cyklostar.sk

www.metrostav.sk

www.mccarter.sk

www.autrata.sk

www.dekra.sk

www.ebajk.sk

www.facebook.com/sinweg.sk