MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

Pokyny

14. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

makado.vba.sk

Dátum

5. 10. 2019 (sobota)

Centrum

Bratislava-Kamzík (48°10'56.8"N 17°05'59.0"E)

Priestor pretekov

Bratislavský lesopark; Malokarpatský terén s hustou sieťou lesných ciest prevažne dobre zjazdných; pre spadnuté lístie na jeseň môžu byť malé chodníčky ťažšie viditeľné, neustála ťažba dreva mení porasty a terén.

Parkovanie

Do centra pretekov k bufetom sa nedá prísť autom. Parkovať sa dá na viacerých miestach pozdĺž cesty na Kamzík. Parkovacie plochy sú vyznačené žltou farbou v online mapke centra pretekov.

Šatňa         

Dva prístrešky na Cvičnej lúke v centre pretekov.

WC, pitná voda

a umývanie bicyklov

V novom objekte Mestských lesov vedľa cesty oproti centru pretekov.

Prezentácia

8:00 – 9:15 hod. 

(o 9:15 sa prezentácia ukončí, nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu)

Každý tím na prezentácii obdrží:

 • SI čip (pokiaľ nemá vlastný; stačí jeden spoločný)
 • 2 mapy priestoru pretekov (so zakreslenými kontrolami)
 • 2 štartové čísla (s telefónnym číslom pre prípad núdze)
 • 2 pamätné keramické medaile
 • 2 Cyklostary
 • 2 nápoje a tyčinky AONE

Dodatočné prihlášky priamo na prezentácii iba v rámci možností usporiadateľa.

Mapa

Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku MAKADO 2019

mierka 1:25 000, rozostup vrstevníc 5m, formát A2, stav september 2019
(vytlačená na spevnenom papieri)

Mapa v členitom teréne nikdy nemôže byť dokonalá!

Prehľad poplatkov

 

štartovné - kategória RD

15€

štartovné - ostatné kategórie

20€

požičanie mapníka

2€

požičanie SI čipu

2€

strata SI čipu

30€

Štart

10:00 hod.  hromadný pre všetky kategórie

Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy a inú prípravu vykonávajú bez bicyklov. Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov!

Na zapísanie bodov alebo pospájanie kontrol je vhodné priniesť si so sebou vodeodolnú fixku.

Označenie KS

na mape a v lese

 • v mape:   červený krúžok
 • v teréne:  oranžovo-biely lampión a SI krabička pripevnená na strome

SI krabičky sú označené číselným kódom od 1 do 32.

Razenie čipom na KS

K potvrdeniu priechodu KS je treba zasunúť SI čip do otvoru SI krabičky. Krabička musí zablikať a zapípať. Pokiaľ krabička nefunguje (chýba pípnutie a bliknutie), pretekári použijú rezervné kliešte umiestnené na oranžovo-bielom lampióne a precviknú nimi svoju mapu. V prípade krádeže kontroly uznáme ako dôkaz prejazdu kontrolou aj Vašu fotku mobilom na mieste.

Aby ste čip nestratili, je praktické si ho pripevniť na bicykel tzv. lyžiarskym JoJo-m (Skizip).

Bodové ohodnotenie KS

Každá kontrola je ohodnotená bodovou hodnotou v rozmedzí od 0 do 100. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanú pretekári v momente štartu. Upozorňujeme pretekárov, že kontroly s bodovým ohodnotením 0 nie sú v teréne vôbec umiestnené!

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu

Cieľ

Kontrola č.32 je povinná pre všetky kategórie a musí byť razená ako posledná! Za jej neorazenie, alebo ak nebude orazená ako posledná bude tímu odpočítaných 100 bodov!

Do cieľa prichádza celý tím spoločne s minimálnym odstupom. Čas sa zastavuje orazením krabičky “Finish” na cieľovej čiare.

Za cieľom si pretekári vyčítajú SI čip do počítača a dostanú lístok s celkovým počtom bodov a medzičasmi medzi jednotlivými kontrolami. Zároveň tu odovzdajú zapožičaný mapník alebo SI čip. Za stratu alebo nevrátenie SI čipu si usporiadateľ účtuje 30€.

Časový limit

5 hodín pre všetky kategórie (alebo kratšie, podľa vlastných síl)

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

ak kontrola #32 nie je orazená ako posledná, alebo chýba

mínus 100 bodov

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Pravidlá

Pokiaľ nie je uvedené inak, platia pravidlá pretekov v orientačnej cyklistike

 • bod 15.3 pravidiel neplatí, t.j. SI čip nemusí byť pevne pripevnený k bicyklu, ale pretekár sa v momente razenia kontroly musí dotýkať svojho bicykla
 • obaja členovia dvojice musia celé preteky postupovať spoločne a nerozlučne, maximálne vo vzdialenosti „na dosluch“
 • na kontrolu musia doraziť pretekári z jedného tímu spoločne
 • je zakázané jazdiť mimo cesty resp. chodníka
 • používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané
 • pravidlá pretekov sú detailnejšie popísané v propozíciách

Vyhlásenie výsledkov

Približne o 16:00 hod. v centre pretekov

Víťazná dvojica získa pohár “Víťaz MAKADO 2019” a medaily, prvé tri tímy získavajú ceny.

Tombola

Ďalšie ceny sa budú losovať v tombole podľa štartových čísel!

Občerstvenie

V cieli nápoj AONE.

V centre pretekov sú 3 bufety, v ktorých je možné zakúpiť si občerstvenie

Po skončení pretekov pripravíme v centre tradičnú opekačku, na ktorú pozývame všetkých pretekárov.

Upozornenia

 • Po silnom vetre v pondelok 30.9. je v lese veľa polámaných stromov a konárov
 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch.
 • Dodržujte pravidlá slušného pobytu v prírode a platné zákony (najmä Lesný zákon); buďte ohľaduplní voči turistom.
 • Všetci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť; usporiadatelia nie sú zodpovední za škody spôsobené pretekármi; pretekári mladší než 18 rokov musia na prezentácii predložiť písomný súhlas rodičov.
 • V prípade výnimočných problémov, ktoré vám neumožnia vrátiť sa naspäť do centra pretekov, nám prosím dajte vedieť na telefónne číslo: 0903928195 všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na hlave.

Mapa centra pretekov

 a povolených

parkovacích plôch 

>> otvoriť online mapku <<

Povinná výbava

 • bicykel v dobrom technickom stave
 • cyklistická prilba na hlave (bez nej nebudú pretekári pripustení na štart)
 • štartové číslo umiestnené vpredu na riadidlách
 • SI čip (jeden pre celý tím), doporučujeme pripevniť na bicykel

Doporučená výbava

 • základné náradie na opravu bicykla
 • buzola
 • mapník
 • vodovzdorná fixka
 • vlastné občerstvenie
 • osobné doklady, telefón

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Katarína Kováčová

Staviteľ trate:                Matej Muller

Hlavný rozhodca:         Barbora Šmelíková

Grafici:                          Barbora Šmelíková, Oľga a Miroslav Lago

Správca webstránky:    Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

SZOS logo SK.jpg

aone.png

sportservis.png

www.satur.sk