MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

Pokyny

13. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

Å K VAZKA Bratislava

Webstránka

makado.vba.sk

Dátum

6. 10. 2018 (sobota)

Centrum

Bratislava-Marianka, futbalový štadión (48°14'59.4"N 17°04'03.8"E)

Priestor pretekov

Bratislavský lesopark; Malokarpatský terén s hustou sieťou lesných ciest prevažne dobre zjazdných; pre spadnuté lístie na jeseň môžu byť malé chodníčky ťažšie viditeľné, neustála ťažba dreva mení porasty a terén

Parkovanie

Parkovisko bude vyznačené v centre vedľa futbalového ihriska

Šatňa, WC a pitná voda

V objekte na štadióne

Prezentácia

8:00 – 9:30 hod. 

(o 9:30 sa prezentácia ukončí, nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu)

Každý tím na prezentácii obdrží:

 • SI čip (pokiaľ nemá vlastný; stačí jeden spoločný)
 • 2 mapy priestoru pretekov (so zakreslenými kontrolnými stanoviÅ¡Å¥ami, ďalej len KS)
 • 2 Å¡tartové čísla so sÅ¥ahovacími páskami
 • 2 pamätné keramické medaile
 • 2 Cyklostary
 • 2 balíčky od AONE (iontový nápoj, tyčinka)
 • turistickú cyklomapu od BSK

Dodatočné prihlášky priamo na prezentácii iba v rámci možností usporiadateľa.

Mapa

Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku MAKADO 2018

mierka 1:20 000, rozostup vrstevníc 5m, formát A2, stav september 2018
(vytlačená na spevnenom papieri)

Mapa v členitom teréne nikdy nemôže byť dokonalá!

Å tart

10:00 hod.  hromadný pre všetky kategórie

Pretekári sa dostavia do štartovného koridoru 15 min pred ostrým štartom. Vymažú a skontrolujú svoje SI čipy (orazením krabičiek “clear” a “check”). Následne si pretekári odložia bicykle na určené miesto.

V okamihu štartu dostanú pretekári opisy a bodové hodnoty KS. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy a inú prípravu vykonávajú bez bicyklov. Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov!

Na zapísanie bodov alebo pospájanie kontrol je vhodné priniesť si so sebou vodeodolnú fixku.

Označenie KS

na mape a v lese

 • v mape:   červený krúžok
 • v teréne:  oranžovo-biely lampión a SI krabička pripevnená na strome

SI krabičky sú označené číselným kódom od 1 do 32.

Razenie čipom na KS

K potvrdeniu priechodu KS je treba zasunúť SI čip do otvoru SI krabičky. Krabička musí zablikať a zapípať. Pokiaľ krabička nefunguje (chýba pípnutie a bliknutie), pretekári použijú rezervné kliešte umiestnené na oranžovo-bielom lampióne a precviknú nimi svoju mapu. V prípade krádeže kontroly uznáme ako dôkaz prejazdu kontrolou aj Vašu fotku mobilom na mieste.

Aby ste čip nestratili, je praktické si ho pripevniť na bicykel tzv. lyžiarskym JoJo-m (Skizip).

Bodové ohodnotenie KS

Každá kontrola je ohodnotená bodovou hodnotou v rozmedzí od 0 do 100. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanú pretekári v momente štartu. Upozorňujeme pretekárov, že kontroly s bodovým ohodnotením 0 nie sú v teréne vôbec umiestnené!

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným Å¡rafovaním, ak ide o zakázanú oblasÅ¥
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu

Cieľ

Kontrola č.32 je povinná pre všetky kategórie a musí byť razená ako posledná!

Do cieľa prichádza celý tím spoločne s minimálnym odstupom. Čas sa zastavuje orazením krabičky “Finish” na cieľovej čiare.

Za cieľom si pretekári vyčítajú SI čip do počítača a dostanú lístok s celkovým počtom bodov a medzičasmi medzi jednotlivými kontrolami. Zároveň tu odovzdajú zapožičaný mapník alebo SI čip. Za stratu alebo nevrátenie SI čipu si usporiadateľ účtuje 30€.

Časový limit

5 hodín pre všetky kategórie (alebo kratšie, podľa vlastných síl)

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Pravidlá

Pokiaľ nie je uvedené inak, jazdí sa podľa pravidiel pretekov v orientačnej cyklistike

 • bod 15.3 pravidiel neplatí, t.j. SI čip nemusí byÅ¥ pevne pripevnený k bicyklu, ale pretekár sa v momente razenia kontroly musí dotýkaÅ¥ svojho bicykla
 • obaja členovia dvojice musia celé preteky postupovaÅ¥ spoločne a nerozlučne, maximálne vo vzdialenosti „na dosluch“
 • na kontrolu musia doraziÅ¥ pretekári z jedného tímu spoločne
 • je zakázané jazdiÅ¥ mimo cesty
 • používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané

Vyhlásenie výsledkov

Približne o 16:00 hod. v centre pretekov

Prvé tri tímy získajú diplom a ceny.

Tombola

Ďalšie ceny sa budú losovať v tombole podľa štartových čísel!

Občerstvenie

V cieli nápoj AONE a džús od McDonalds.

V centre pretekov stánok Caffemobil (palacinky, cestoviny) a miestny bufet (kapustnica).

Po skončení pretekov pripravíme v centre tradičnú opekačku, na ktorú pozývame všetkých pretekárov.

Upozornenia

 • jazdite opatrne! BezpečnosÅ¥ vás aj iných je dôležitejÅ¡ia ako víťazstvo v pretekoch
 • dodržujte pravidlá sluÅ¡ného pobytu v prírode a platné zákony (najmä Lesný zákon); buďte ohľaduplní voči turistom
 • vÅ¡etci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosÅ¥; usporiadatelia nie sú zodpovední za Å¡kody spôsobené pretekármi; pretekári mladší než 18 rokov musia na prezentácii predložiÅ¥ písomný súhlas rodičov
 • v prípade výnimočných problémov, ktoré vám neumožnia vrátiÅ¥ sa naspäť do centra pretekov, nám prosím dajte vedieÅ¥ na telefónne číslo +421 908 140 128
 • vÅ¡etci Å¡tartujúci cyklisti musia maÅ¥ povinne cyklistickú prilbu na hlave

Plánik centra pretekov

>> otvoriť veľkú mapu <<

Povinná výbava

 • bicykel v dobrom technickom stave
 • cyklistická prilba na hlave (bez nej nebudú pretekári pripustení na Å¡tart)
 • Å¡tartové číslo umiestnené vpredu na riadidlách
 • SI čip (jeden pre celý tím), doporučujeme pripevniÅ¥ na bicykel

Doporučená výbava

 • základné náradie na opravu bicykla
 • buzola
 • mapník
 • vodovzdorná fixka
 • vlastné občerstvenie
 • osobné doklady, telefón

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Eva Králová

Staviteľ trate:                Mikuláš Šabo

Hlavný rozhodca:          Peter Mlynárik

Grafici:                          Barbora Šmelíková, Miroslav Lago

Správca webstránky:    Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

SZOS logo SK.jpg

aone.png

sportservis.png

mccarter.png