MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

Propozície

13. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

makado.vba.sk

O čo ide?

MAKADO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Každá dvojica spoločne hľadá kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v špeciálnej, veľmi presnej mape pre orientačné športy. Jednotlivým KS sú priradené body, ktoré dvojica získa, ak KS nájde. Cieľom dvojice je v časovom limite takto nazbierať čo najviac bodov. Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia KS.

Okrem cyklistickej súťaže bude prebiehať aj súťaž v rogainingu - pretekoch dvoj- až šesťčlenných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Viacej informácií o rogainingu a horskom orientačnom behu získate na www.rogaining.cz

Dátum

6. 10. 2018 (sobota)

Centrum pretekov

Bratislava-Marianka, futbalový štadión (48°14'59.4"N 17°04'03.8"E)

Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoch Malých Karpát.

Prezentácia

8:00 – 9:30 hod.  v centre pretekov

Štart

10:00 hod.  pre všetky kategórie

Kategórie

MM

dvojica mužov             (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

MM 80+

dvojica mužov             (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

ŽŽ

dvojica žien                 (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

ŽŽ 80+

dvojica žien                 (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

dvojica muž a žena     (súčet rokov menej ako 80)

limit 5h

MŽ 80+

dvojica muž a žena     (súčet rokov 80 a viac)

limit 5h

Poznámka: Súťažiaci v hlavných kategóriách nesmú pretekať na e-bajkoch.

V prípade účasti menej ako 3 dvojic v kategórii MM, ŽŽ, alebo MŽ podľa veku sa kategórie zlúčia do jednej bez rozdielu veku.

RD

rodina s dieťaťom (minimálne 1 dieťa do 12 rokov, podľa roku narodenia; skupina môže byť aj viac ako dvojčlenná)

limit 5h

Rogaining

dvoj- až šesť-členné skupiny, bez bicykla

limit 5h

T (tréningová)

jednotlivec alebo skupina bez obmedzení vrátane e-bikerov; kategória je nesúťažná

limit 5h

Prihlášky

Predĺžené prihlasovanie na stránke makado.vba.sk do polnoci dňa 3.10.2018.

Po tomto termíne len podľa možností organizátora e-mailom na prihlasky@vba.sk, pričom za prihláseného sa bude účastník považovať až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu.

Prihlásenie v deň pretekov na prezentácii iba v obmedzenom množstve.

Štartovné

Kategória

Celková suma za dvojicu / tím

RD

10€

MM, ŽŽ , MŽ, Rogaining, T

15€

V cene štartovného sú zahrnuté:

 • štartové čísla
 • 2x špeciálna podrobná mapa pre orientačnú cyklistiku v mierke 1:20 000 rozmeru A2
 • 2x pamätná keramická medaila od MM (Martin Manik)
 • 2x iontový nápoj 0.5l a tyčinka od AONE
 • 2x Cyklostar

Zapožičanie SI čipu (stačí jeden pre dvojicu/tím) … 2€ (pri strate účtujeme 30€).

Štartovné sa hradí prevodom na účet. Variabilný symbol bude vygenerovaný po vytvorení prihlášky. V prípade, že sa pretekári nezúčastnia pretekov, štartovné sa nevracia. Pretekár má však v takom prípade nárok na mapy.

Pravidlá

Pri prezentácii obdržia pretekári špeciálnu orientačnú mapu Malých Karpát v mierke 1:20 000, v ktorej sú zakreslené všetky kontrolné stanovištia (KS), ale nemajú priradené bodové ohodnotenie. Body priradené jednotlivým KS obdržia pretekári po odštartovaní. Kontroly s nulovým počtom bodov nemusia byť v teréne vôbec umiestnené!

Následne sa pretekári snažia v časovom limite nájsť kontroly za čo najviac bodov. Za prekročenie časového limitu sa strhávajú body (pozri penalizáciu nižšie). Súťaž môžete ukončiť aj skôr než uplynie časový limit.

Priebeh štartu

Všetci pretekári musia byť v priestore štartu aspoň 15 minút vopred. Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu dostanú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy (vhodné je priniesť si vode odolnú fixku) a pod. vykonávajú bez bicyklov! Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov.

Spôsob razenia KS

Razenie kontrol pomocou SportIdent (SI) systému - na označenie prejazdu kontrolným stanovišťom vloží pretekár svoj SI čip do krabičky umiestnenej na kontrole. Každá kontrola na mape je označená číslom (napr. 32), ktoré je tiež napísané na SI krabičke. Výber a poradie KS je súčasťou stratégie každého tímu.

Pohyb vo dvojici

Členovia tímu musia jazdiť (behať) „na dosluch“, tzn. v takej vzdialenosti, že pretekári sa počujú pri normálnom rozhovore. Pri razení KS musia byť všetci členovia tímu!

Používanie navigácie

Jedná sa o preteky s orientáciou podľa (papierovej) mapy, takže používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané.

Mapníky

Mapu je praktické si upevniť na bicykel. Na to slúži špeciálny držiak – mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii zapožičať za poplatok 2€. (počet voľných mapníkov je obmedzený)

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

 • červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
 • červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú cestu

Hodnotenie

Body za “orazené” KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Vyhlásenie výsledkov

Približne o 16:00 hod. v centre pretekov.

Prvé tri dvojice získajú keramické medaile a diplom.

Tombola

Po vyhlásení výsledkov sa budú vecné ceny od sponzorov losovať v tombole!

Občerstvenie

Pitný režim od firiem AONE, McDonalds a McCarter.

Poznámky

 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch
 • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča o tom, že môžu štartovať 
 • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy. V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0905 547 612
 • Všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na hlave - bez výnimky!

Funcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Eva Králová

Staviteľ trate:                Mikuláš Šabo

Hlavný rozhodca:         Peter Mlynárik

Mapa a grafika:            Miroslav Lago

Správca webstránky:   Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

SZOS logo SK.jpg

aone.png

sportservis.png

mccarter.png