Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): End tag : expected '>' in https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRcaufCqgriH5UIREB2A9Y5E0XGYJU0CaXcbo81SiB-pjVifZC7dLGWUtkrFUL268NZs-qNL-bKs2ws/pub?embedded=true, line: 14 in /DISK2/WWW/vba.sk/makado/2017/rebase_html.php on line 5 Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): Unexpected end tag : g in https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRcaufCqgriH5UIREB2A9Y5E0XGYJU0CaXcbo81SiB-pjVifZC7dLGWUtkrFUL268NZs-qNL-bKs2ws/pub?embedded=true, line: 14 in /DISK2/WWW/vba.sk/makado/2017/rebase_html.php on line 5

Naposledy aktualizované 9.9.2017

http://makado.vba.sk

MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

7. 10. 2017

Propozície

12. ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

O čo ide?

MAKADO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Každá dvojica spoločne hľadá kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v špeciálnej, veľmi presnej mape pre orientačné športy. Jednotlivým KS sú priradené body, ktoré dvojica získa, ak KS nájde. Cieľom dvojice je v časovom limite takto nazbierať čo najviac bodov. Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia KS.

Okrem cyklistickej súťaže bude prebiehať aj súťaž v rogainingu - pretekoch dvoj- až šesťčlenných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Viacej informácií o rogainingu a horskom orientačnom behu získate na www.rogaining.cz

Dátum

7.10.2017 (sobota)

Centrum pretekov

Bratislava-Rača, Amfiteáter (48°12'50.3"N 17°08'43.0"E)

Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoch Malých Karpát.

Štart

10:00  pre všetky kategórie

Prezentácia

08:00 - 9:30  pre všetky kategórie

Kategórie

MM

dvojica mužov bez rozdielu veku

limit 5h

ŽŽ

dvojica žien bez rozdielu veku

limit 5h

dvojica muž a žena bez rozdielu veku

limit 5h

RD

rodina s dieťaťom (minimálne 1 dieťa do 12 rokov, podľa roku narodenia; skupina môže byť aj viac ako dvojčlenná)

limit 5h

Rogaining

dvoj- až šesťčlenné skupiny, bez bicykla

limit 5h

T

Tréningová - jednotlivec alebo skupina ľubovoľnej veľkosti a s použitím ľubovoľných pomôcok; kategória je nesúťažná

limit 5h

Prihlášky

Online prihlasovanie je dostupné na stránke makado.vba.sk a bude uzatvorené 2.10.2017 o polnoci. Po tomto dátume bude možné sa prihlásiť e-mailom na prihlasky@vba.sk, pričom za prihláseného sa bude účastník považovať až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu (v takomto prípade sa štartovné hradí pri prezentácii). Prihlásenie sa priamo na prezentácii bude možné iba v obmedzenom množstve.

Štartovné

Kategória

Celková suma za dvojicu / tím

RD

10€

MM, ŽŽ , MŽ, Rogaining, T

15€

V cene štartovného sú zahrnuté:

Zapožičanie SI čipu (stačí jeden pre dvojicu/tím) … 2€ (pri strate účtujeme 30€).

Štartovné sa hradí prevodom na účet. Variabilný symbol bude vygenerovaný po vytvorení prihlášky. V prípade, že sa pretekár nezúčastní pretekov, štartovné sa nevracia. Pretekár má však v takom prípade nárok na mapy.

Pravidlá

Pri prezentácii obdržia pretekári špeciálnu orientačnú mapu Malých Karpát v mierke 1:20000, v ktorej sú zakreslené všetky kontrolné stanovištia (KS), ale nemajú priradené bodové ohodnotenie. Body priradené jednotlivým KS obdržia pretekári po odštartovaní. Kontroly s nulovým počtom bodov nemusia byť v teréne vôbec umiestnené!
Následne sa pretekári snažia v časovom limite nájsť kontroly za čo najviac bodov. Za prekročenie časového limitu sa strhávajú body (pozri penalizáciu nižšie). Súťaž môžete ukončiť aj skôr než uplynie časový limit.

Priebeh štartu

Všetci pretekári musia byť v priestore štartu aspoň 15 minút vopred. Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu dostanú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy (vhodné je priniesť si vode odolnú fixku) a pod. vykonávajú bez bicyklov! Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov.

Spôsob razenia KS

Razenie kontrol pomocou SportIdent (SI) systému - na označenie prejazdu kontrolným stanovišťom vloží pretekár svoj SI čip do krabičky umiestnenej na kontrole. Každá kontrola na mape je označená číslom (napr. 103), ktoré je tiež napísané na SI krabičke. Výber a poradie KS je súčasťou stratégie každého tímu. Kontrola č. 100 je povinná a musí sa raziť ako posledná!

Žiaľ, občas sa stáva že „turisti“ kontroly odcudzia alebo zničia. V takomto prípade sú na zemi pri každej kontrole rozsypané malé papieriky s číslom – tento papierik zoberte a odovzdajte ho v cieli, čím potvrdíte prejazd kontrolou.

Pohyb vo dvojici

Členovia tímu musia jazdiť (behať) „na dosluch“, tzn. v takej vzdialenosti, že pretekári sa počujú pri normálnom rozhovore. Pri razení KS musia byť všetci členovia tímu!

Používanie navigácie

Jedná sa o preteky s orientáciou podľa (papierovej) mapy, takže používanie elektronických navigačných zariadení je zakázané. To neplatí pre nesúťažnú kategóriu T.

Zakázaný priestor

Je vyznačený v mape

Hodnotenie

Body za orazené KS sa spočítajú.

Penalizácia za prekročenie časového limitu:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Vyhlásenie víťazov

Približne o 16:00 v centre pretekov. Prvé tri dvojice získajú diplom a ceny.

Občerstvenie

Pitný režim od firiem AONE, McDonalds a McCarter. Po skončení pretekov bude pripravená spoločná opekačka.

Poznámky

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Eva Králová

Staviteľ trate:                Stanislava Ančicová

Hlavný rozhodca:         Mikuláš Šabo

Mapa a grafika:            Miroslav Lago

Správca webstránky:   Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

mcraca.png

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

SZOS logo SK.jpg

metrostav.gif

mccarter.png

bandur.png

aone.png

sportservis.png

mcdonalds.png

cyklostar_logo.gif

hudy (1).png

soitron.png

yakarysy.png

cyklopoint.png

villavinoraca.png

autopilot.jpg

pd-vinohrady.png

matysak.png