Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): End tag : expected '>' in https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQBiWR9bC5zCNpJcwHVWGG1CkmGG3ISoWK3CNpSM_cdVEImQWi3_VeivClKKTwQsTgjJ7amOw0_SuJx/pub?embedded=true, line: 13 in /DISK2/WWW/vba.sk/makado/2017/rebase_html.php on line 5 Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): Unexpected end tag : g in https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQBiWR9bC5zCNpJcwHVWGG1CkmGG3ISoWK3CNpSM_cdVEImQWi3_VeivClKKTwQsTgjJ7amOw0_SuJx/pub?embedded=true, line: 13 in /DISK2/WWW/vba.sk/makado/2017/rebase_html.php on line 5

Naposledy aktualizované 2.10.2017

http://makado.vba.sk

MAKADO - Malé Karpatské Dobrodružstvo

7. 10. 2017

Pokyny

12. ročník bodovacích cyklistických pretekov dvojíc

Vazkársky rogaining 2- až 6-členných družstiev v orientačnom behu

Organizátor

ŠK VAZKA Bratislava

Dátum

7. 10. 2017

Centrum

Bratislava - Rača, Amfiteáter (48°12'50.3"N 17°08'43.0"E)

Priestor pretekov

Bratislavský lesopark; Malokarpatský terén s hustou sieťou lesných ciest prevažne dobre zjazdných; pre spadnuté lístie na jeseň môžu byť malé chodníčky ťažšie viditeľné

Parkovanie

Parkovisko pred amfiteátrom

Šatňa

Veľký stan (núdzovo)

WC

V priestore amfiteátra

Prezentácia

8:00 – 9:30  (o 9:30 sa prezentácia ukončí, nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu)

Každý tím na prezentácii obdrží:

Dodatočné prihlášky priamo na prezentácii iba v rámci možností usporiadateľa.

Štart

10:00, hromadný pre všetky kategórie

Pretekári sa dostavia do štartovného koridoru 15min pred ostrým štartom. Vymažú a skontrolujú svoje SI čipy (orazením krabičiek “clear” a check”). Následne si pretekári odložia bicykle na určené miesto.

V okamihu štartu dostanú pretekári opisy KS a bodové hodnoty KS. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy a inú prípravu vykonávajú bez bicyklov. Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dodržujte prosím pokyny organizátorov!

Na zapísanie bodov alebo pospájanie kontrol je vhodné priniesť si so sebou vode-odolnú fixku.

Označenie KS na mape a v lese

SI krabičky sú označené číselným kódom od 1 do 32.

Razenie čipom na KS

K potvrdeniu priechodu KS je treba zasunúť SI čip do otvoru SI krabičky. Krabička musí zablikať a zapípať. Pokiaľ krabička nefunguje (chýba pípnutie a bliknutie), pretekári použijú rezervné kliešte umiestnené na oranžovo-bielom lampióne a precviknú nimi svoju mapu. V prípade krádeže kontroly uznáme ako dôkaz prejazdu kontrolou aj Vašu fotku mobilom na mieste.

Aby ste čip nestratili, je praktické si ho pripevniť na bicykel tzv. lyžiarskym JoJo-m (Skizip).

Bodové ohodnotenie KS

Každá kontrola je ohodnotená bodovou hodnotou v rozmedzí od 0 do 100. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanú pretekári v momente štartu. Upozorňujeme pretekárov, že kontroly s bodovým ohodnotením 0 nie sú v teréne vôbec umiestnené!

Cieľ

Kontrola č.32 je povinná pre všetky kategórie a musí byť razená ako posledná!

Do cieľa prichádza celý tím spoločne s minimálnym odstupom. Čas sa zastavuje orazením krabičky “Finish” na cieľovej čiare.

Za cieľom si pretekári vyčítajú SI čip do počítača a dostanú lístok s celkovým počtom bodov a medzičasmi medzi jednotlivými kontrolami. Zároveň tu odovzdajú zapožičaný mapník alebo SI čip. Za stratu alebo nevrátenie SI čipu si usporiadateľ účtuje 30€.

Časový limit

5 hodín pre všetky kategórie (alebo kratšie, podľa vlastných síl)

Hodnotenie

Body za orazené KS sa spočítajú.

Za prekročenie časového limitu sa body strhávajú nasledovne:

0-10 minút po limite

mínus 2 body za každú začatú minútu

10-30 minút po limite

mínus 10 bodov za každú začatú minútu

30 a viac minút po limite

diskvalifikácia

O poradí rozhoduje počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Mapa

Špeciálna mapa pre orientačnú cyklistiku
MAKADO 2017, mierka 1 : 20 000, stav september 2017
(
rozostup vrstevníc 5m, formát A2, vytlačená na spevnenom papieri)

Mapa v členitom teréne nikdy nemôže byť dokonalá!

Pravidlá pretekov

Pokiaľ nie je uvedené inak, jazdí sa podľa pravidiel pretekov v orientačnej cyklistike

Ďalšie pravidlá

Telefón v prípade potreby

+421 908 140 128

V prípade výnimočných problémov, ktoré vám neumožnia vrátiť sa naspäť do centra pretekov, nám prosím dajte vedieť, aby sme po vás nemuseli pátrať!

Povinná výbava

Doporučená výbava

Vyhlásenie víťazov

Približne o 16:00 v centre pretekov. Prvé tri tímy v každej súťažnej kategórii získajú pohár, diplom a ceny.

Ďalšie ceny sa budú následne losovať v tombole podľa štartových čísel.

Po skončení pretekov pripravíme v centre tradičnú opekačku, na ktorú všetkých pozývame.

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:         Eva Králová

Staviteľ trate:                Stanislava Ančicová

Hlavný rozhodca:         Mikuláš Šabo

Mapa a grafika:            Miroslav Lago

Správca webstránky:   Juraj Opršal

Partneri pretekov

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

mcraca.png

lesySR.png

ML_3.jpg

1svatojurska.png

SZOS logo SK.jpg

metrostav.gif

mccarter.png

bandur.png

aone.png

sportservis.png

mcdonalds.png

cyklostar_logo.gif

hudy (1).png

soitron.png

yakarysy.png

cyklopoint.png

villavinoraca.png

autopilot.jpg

pd-vinohrady.png

matysak.png